Fizioterapija

Jūs esiet šeit: Home / Procedūras / Fizioterapija

Fizioterapija

Fizioterapeits ir ārstniecības persona, speciālists ar augstāko medicīnisko izglītību, kas veic fizisko un funkcionālo traucējumu profilaksi, novērtēšanu, analīzi un ārstēšanu, izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas un citas ārstniecības metodes.

Fizioterapeits nodarbojas ar pacienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu un novērtēšanu. Konsultē un sastāda individuālo fizioterapijas programmu pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem. Terapijā ietilpst Bobota, PNF metodes, K-Active teipi, ritmiskā iniciācija un stabilizācija, sporta spēļu elementi un citi kustību aktivitāšu modeļi, rotaļas, kuras atkarīgas no funkcijas, kuru nepieciešamas attīstīt: līdzsvars, koordinācija, ārējās elpošanas funkciju. Pēc nepieciešamības piemēro idiomotoro treniņu un transkutānu elektroneiromuskulāru stimulāciju, vingrojumus elpošanas sistēmai, sirds asinsrites sistēmas stiprināšanai. Izmanto manuālās terapijas elementus, postizometriskās relaksācijas un masāžas elementus, TENS procedūras, miofasciālu relaksāciju un trigerpunktu išemizāciju. Veic piederīgo apmācību darbam mājā, sastāda mājas vingrojumu programmu un rekomendē vēlamās brīvā laika aktivitātes.

Darbība ir vērsta uz pacienta zaudēto kustību spēju atgūšanu vai to trūkumu mazināšanu, kā arī slimību profilaksi un dzīves kvalitātes uzturēšanu un veicināšanu.

Fizioterapija ir nepieciešama cilvēkiem ar stājas un gaitas traucējumiem. Pie fiziskām un emocionālām pārslodzēm. Pirms un pēc operācijām, dažādu kustību traucējumu gadījumos, piemēram, pēc ģipša imobilizācijas, kā arī dažādu lokalizāciju sāpju terapijā.